Dit LCD sluit je op je Arduino aan met slechts 2 draden (en 2 draden voor de voedingsspanning). Dankzij de I2C-interface.

  Dit is een 16x2 LCD, dus twee regels tekst met elk 16 kolommen. Witte letters op blauwe achtergrond.

  Tip: om storing te voorkomen gebruikt u het beste 2 4k7-weerstanden op de I2C-bus, vooral als u wat langere draden (langer dan 5cm) gebruikt) om het LCD op de Arduino aan te sluiten.

  Voorbeeldcode:
  #include <Wire.h>
  #include <LiquidCrystal_I2C.h>

  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,2,16);

  void setup()
  {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.home();
  lcd.print("* HACKERSTORE !*");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Arduinos & parts");
  }

  void loop()
  {

  }


   
  vanaf
  € 5,95
   
  Uit voorraad leverbaar.
  Wordt meteen verstuurd.